این ضرب‌المثل درباره‌ی شخصی به نام ملانصرالدین است اگر دوست داشتید قبل از شنیدن حکایت درباره‌ی ملانصرالدین اطلاعاتی به دست بیاورید اینجا کلیک کنید

بچه‌ها داستان “بشنو و باور نکن” را از اینجا بشنوید

فعالیت اول – آیا باید همه چیز را باور کنیم چه جور چیزهایی را باید شنید ولی باور نکرد؟ ممکنه مثال بزنی:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فعالیت دوم – در ضرب‌المثل “بشنو و باور نکن” داستان دو شخصیت دارد (ملا نصرالدین و جوان باربر) در پایان داستان کدام یکی از این شخصیت‌ها ضرر کردند؟ ………………………………………………….

هرکدام چه چیزی از دست دادند؟ ……………………………………………………………………………………………………….

فعالیت سوم – در داستان آمده بود که “از کوره در رفت” این اصطلاح در چه مواقعی استفاده می‌شود؟ …………………………………………………………………….

در صورتی که با کسی روبرو شویم که از کوره دررفته باشد چه عکس‌العملی نشان می‌دهید؟ ……………………………………………………………………………………..

فعالیت چهارم – در پایان داستان ملانصرالدین نگاه کرد و دید که هیچ شیشه‌ی سالمی برایش نمانده. به نظر شما در آن لحظه چه فکری می‌کرد؟ …………………………………………………………………………………………….

فعالیت پنجم _ در صحنه‌ی آخر ملانصرالدین را می‌بینیم که همه‌ی شیشه‌هایش شکسته او را در این صحنه تصور کن! حالا با نقاشی و یا توصیف کردن وضعیت او را برای من نشان بده (ارسال تصویر)

فهرست