بچه‌ها داستان “حرف مرد یکی است” را از اینجا بشنوید

فعالیت یک – چرا مردم دوست داشتند با ملانصرالدین بیشتر صحبت کنند؟ چند تا ویژگی را به من بگویید که اگر آن ویژگی را داشته باشم دیگران من را بیشتر دوست دارند. مثلا: به دیگران کمک کنم شما هم چهار ویژگی این نوع آدم‌ها رو بنویس:

1 – ………………………………………… 2 – ……………………………………………………..

3 – ……………………………………………. 4 – ……………………………………………………….

فعالیت دوم – در داستان ملانصرالدین یک همشهری داشت که به ملا حسادت می‌کرد، فرق این دو نفر در چه چیز بود؟ بنویس لطفا!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فعالیت سوم – در خانواده‌ی شما چه کسی از همه خوش‌اخلاق تر است چهار تا از بهترین این اخلاقا رو بنویس!

الف – ………………………………………… ب – ……………………………………………………..

ج – ……………………………………………. د – ……………………………………………………….

فعالیت چهارم – آیا آدم باید همیشه روی حرف خودش بایستد و بگوید “حرف مرد یکیه”؟ ممکنه توضیح بدهی! ………………………………………………………….

فعالیت پنجم – انگار داری یکی از داستان‌های ملانصرالدین را برای دوستانت تعریف می‌کنی یک فایل صوتی ضبط کن و برایم بفرست (فایل صوتی)

فهرست