این جهان، بازی‌گه است فایل صوتی شرح و تفسیر ابیات 2596 تا 2603 از دفتر دوم مثنوی معنوی

album-art

تاریخ برگزاری ۲۷ اسفند ۹۷ 

مدرس محسن محمد

لزوم پیروی از استاد و مرشد

2590) گر چنان گشتی که اُستا خواستی / خویش را و خویش را آراستی

2591) هر که از اُستا گریزد در جهان / او ز دولت می‌گریزد، این بِدان

2592) پیشه‌یی آموختی در کسبِ تن / چنگ اندر پیشه‌ی دینی بزن

ترغیب به برگرفتن توشه‌ی اعمال نیک

2593) در جهان، پوشیده گشتی و غَنی / چون برون آیی از اینجا، چون کنی؟

2594) پیشه‌یی آموز کاندر آخرت / اندر آید دخلِ کسبِ مَغفِرت

2595) آن جهان شهری است پُر بازار و کسب / تا نپنداری که کسب اینجاست حَسب

پرهیز از سرگرمی‌های دنیوی

2596) حق تعالی گفت: کین کسبِ جهان / پیشِ آن کسب است، لَعبِ کودکان

2597) همچو آن طفلی که بر طفلی تَنَد / شکلِ صحبت‌کن مِساسی می‌کند

2598) کودکان سازند در بازی، دکان / سود نَبوَد جُز که تعبیرِ زمان

2599) شب شود، در خانه آید گُرسِنِه / کودکان رفته، بمانده یک تنه

2600) این جهان، بازیگه است و مرگِ شب / باز گردی، کیسه خالی، پُر تَعَب

این جهان، بازی‌گه است

اهمیت عشق و جذبه‌های روحانی

2601) کسبِ دین، عشق است و جذبِ اندرون / قابلیّت نورِ حق را ای حَرون

نفس اماره، خواهان سرگرمی‌های پست

2602) کسبِ فانی خواهدت این نَفسِ خَس / چند کسبِ خَس کنی، بگذار پس

مواظب حیله‌گری های نفس باش

2603) نَفسِ خَس، گر جویدت کسبِ شریف / حیله و مَکری بُوَد آن را رَدیف

قسمتهایی از ابیات دیوان غزلیات شمس که در کلاس خوانده شده

غازی به دست پور خود شمشیر چوبین می‌دهد۞۞۞تا او در آن اُستا شود شمشیر گیرد در غَزا

عشقی که بر انسان بُوَد شمشیر چوبین آن بود۞۞۞آن عشق با رَحمان شود چون آخر آید ابتلا

عشق زلیخا ابتدا بر یوسف آمد سال‌ها۞۞۞شد آخر آن عشق خدا می‌کرد بر یوسف قَفا

بگریخت او یوسف پِیَش زد دست در پیراهنش۞۞۞بدریده شد از جَذبِ او برعکس حال ابتدا

گفتش قِصاصِ پیرهن بردم ز تو امروز من۞۞۞گفتا بسی زین‌ها کند تَقلیب عشق کبریا

مطلوب را طالب کند مغلوب را غالب کند۞۞۞ای بس دعاگو را که حق کرد از کرم قبله‌ی دعا

باریک شد این جا سخن دَم می‌نگنجد در دهن۞۞۞من مَغلَطه خواهم زدن این جا روا باشد دَغا

او می‌زند من کیستم؟ من صورتم خاکیستم۞۞۞رَمّال بر خاکی زند نقش صوابی یا خطا

این را رها کن خواجه را بنگر که می‌گوید مرا۞۞۞عشق آتش اندر ریش زد ما را رها کردی چرا؟

ای خواجه صاحب قَدَم گر رفتم اینک آمدم۞۞۞تا من در این آخرزمان حال تو گویم برمَلا

جلسه بعد

جلسه قبل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست