دو راهی‌های انتخاب، مثنوی معنوی دفتر دوم شرح و تفسیر ابیات 2689 تا 2705

album-art

هرکجا بینم نهال میوه دار/تربيت‌ها می‌کنم من دایه وار
 

 

تاریخ برگزاری ۶ خرداد ۱۳۹۸ 

مدرس محسن محمد

ادامه داستان باز جواب گفتن ابلیس معاویه را

دو راهی‌های انتخاب

2688) سوخت هندو آیینه از درد را / کین سیه‌رُو می‌نمايد مرد را

2689) او مرا غمّاز کرد و، راستگو / تا بگویم زشت کو و خوب کو

2690) من گواهم، بر گُوا زندان کجاست؟ / اهلِ زندان نیستم، ایزد گُواست

2691) هر کجا بینم نهالِ میوه‌دار / تربيت‌ها می‌کنم من دایه وار

2692) هر کجا بینم درختِ تلخ و خشک / می‌بُرم ، تا وارَهد از پُشک، مُشک

2693) خشک گوید باغبان را کِای فتا / مر مرا چه می‌بُری سَر بی‌خطا؟

2694) باغبان گوید: خَمُش ای زشت‌خو / بس نباشد خُشکیِ تو جُرمِ تو؟

2695) خشک گوید: راستم من، کژ نِیَم / تو چرا بی‌جُرم می بُریّ پَیَم؟

2696) باغبان گوید: اگر مسعودیی / کاشکی کژ بودیی، تر بودیی

2697) جاذبِ آبِ حیاتی گشتیی / اندر آبِ زندگی آغشتیی

2698) تخمِ تو بَد بوده است و، اصلِ تو / با درختِ خوش نبوده وصلِ تو

2699) شاخِ تلخ، ار با خوشی وَصلَت کند / آن خوشی اندر نهادش بَر زند

دو راهی های انتخاب

عنف کردن معاویه، با ابلیس

2700) گفت امیر: ای راهزن، حُجّت مگو / مر تو را رَه نیست، در من رَه مجو

2701) رَه زنیّ و، من غریب و تاجرم / هر لباساتی که آری کی خَرَم؟

2702) گِردِ رختِ من مگرد از کافری / تو نه یی رختِ کسی را مشتری

2703) مشتری نَبوَد کسی را راهزن / ور نماید مشتری، مَکرست و فَن

2704) تا چه دارد این حسود اندر کدو؟ / ای خدا فریاد ما را زین عَدّو

2705) گر یکی فصلی دگر در من دَمَد / در رُباید از من این رَهزن نَمَد

جلسه بعد

جلسه قبل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست