فایل صوتی ابیات 1434 تا 1461 دفتر دوم مثنوی داستان ذوالنون مصری

album-art

 تاریخ ۲۰ فروردین ۹۷ 

 مدرس محسن‌محمد

او زِ شَرِّ عامه، اندر خانه شد ………………… او ز ننگِ عاقلان، دیوانه شد

او ز عارِ عقلِ کُندِ تَن پَرَست …………………. قاصداً رفته است و دیوانه شده ست

که ببندیدم قوی، وَز سازِ گاو ………………. بر سر و پُشتم بزن، وین را مَکاو

تا زِ زَخمِ لَخت یابم من حیات …………….. چون قَتیل از گاوِ موسی ای ثِقات!

تا زِ زخمِ لَختِ گاوی، خوش شوم……………. همچو کُشته‌ی گاوِ موسی گَش شوم

زنده شد کُشته زِ زخمِ دُمِّ گاو ………………… همچو مس از کیمیا شُد زَرّ ساو

کُشته برجَست و، بگفت اسرار را ………………وانمود آن زُمره‌یِ خون‌خوار را

گفت روشن: کین جماعت کُشته‌اند ………….. کین زمان در خَصمی ام آشفته‌اند

چون‌که کُشته گردد این جسمِ گران …………….. زنده گردد هستیِ اسراردان

جانِ او بیند بهشت و نار را ……………………. باز داند جمله‌ی اَسرار را

وانماید خونیانِ دیو را ………………………… وانمایَد دامِ خُدعه و ریو را

گاو کُشتن هست از شرطِ طَریق…………….. تا شَوَد از زَخمِ دُمَّش جان، مُفیق

گاوِ نَفسِ خویش را زوتَر بکُش……………… تا شود روحِ خَفی زنده و بِهُش

رجوع به حکایت ذوالنون(قَدّسَ اللهُ رُحَهُ)

چون رسیدند آن نفر نزدیک او…………….. بانگ بر زد: هی کیانید؟ اِتَّقو

با ادب گفتند: ما از دوستان ………………. بهرِ پرسش آمدیم اینجا به‌جان

چونی ای دریایِ عقلِ ذُوفُنون ؟ ……………. این چه بُهتان است بر عقلت جُنون ؟

دودِ گُلخَن کی رسد در آفتاب؟ …………….. چُون شَوَد عَنقا شکسته از غُراب ؟

وامَگیر از ما، بیان کن این سُخُن ……………. ما مُحِبّانیم، با ما این مَکُن

مر مُحِبّان را نشاید دُور کرد ……………….. یا به رُوپوش و دَغَل مَغرور کرد

راز را اندر میان آور شَها …………………….. رُو مَکُن در ابر پنهانی مَها

ما مُحِبّ و صادق و دل خسته‌ایم ………….. در دو عالَم دل به تو دربسته‌ایم

فُحش آغازید و دُشنام از گِزاف ……………….. گفت او دیوانگانه، زیّ و قاف

برجَهید و سنگ، پرّان کرد و چوب ……………….. جُملگی بگریختند از بیمِ کُوب

قهقهه خندید و جنبانید سر ……………………….گفت: بادِ ریشِ این یاران نگر

دوستان بین، کو نشانِ دوستان؟ …………………دوستان را رنج باشد همچو جان

کی کِران گیرد ز رنجِ دوست، دوست ؟……………..رنج، مغز و دوستی آن را چو پوست

نه نشانِ دوستی شد سرخوشی؟ ………………… در بلا و آفت و مِحنَت‌کشی

دوست همچون زر، بلا چون آتش است ………….. زَرِّ خالِص در دلِ آتش خوش است

جلسه بعد

جلسه قبل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست