مثنوی معنوی دفتر دوم شرح و تفسیر ابیات2227 تا 2251

album-art

تاریخ برگزاری ۵ آذر ۱۳۹۷

 مدرس محسن محمد

حکایت در اینکه طالب اصل باش، زیرا فرع، خود به خود حاصل می شود

2227)خانه‌ایی نو ساخت روزی نو مُریدپیر آمد خانه‌ی او را بدید

2228) گفت شیخ، آن نو مُریدِ خویش را / امتحان کرد آن نکواندیش را

2229) رَوزَن از بهرِ چه کردی ای رفیق؟ / گفت: تا نور اندر آید زین طریق

2230) گفت: آن فرع است، این باید نیاز / تا از این رَه بشنوی بانگِ نماز

ادامه حکایت بایزید

2231) بایزید اندر سفر جُستی بسی / تا بیابد خِضرِ وقتِ خود کسی

2232) دید پیری با قدی همچون هِلال / دید در وَی فرّ و گفتارِ رِجال

2233) دیده نابینا و، دل چُون آفتاب / همچو پیلی دیده هندُستان به خواب

2234) چشم بسته، خفته بیند صد طَرَب / چون گشاید، آن نبیند، ای عجب

2235) بس عجب در خواب، روشن می‌شود / دل درونِ خواب، رَوزَن می‌شود

2236) آنکه بیدار است، بیند خوابِ خَوش / عارف است او، خاکِ او در دیده کش

2237) پیشِ او بنشست، می‌پرسید حال / یافتش درویش و، هم صاحب عیال

2238) گفت: عزمِ تو کجا ای بایزید؟ / رختِ غُربت تا کجا خواهی کشید؟

2239) گفت: قصدِ کعبه دارم از پِگَه / گفت: هین با خود چه داری زادِ رَه؟

2240) گفت: دارم از دِرَم نقره دویست / نک ببسته سخت بر گوشۀ ردی است

2241) گفت: طوفی کن به گِردم هفت بار / وین نکوتر از طوافِ حج شمار

2242) و آن دِرَم ها پیشِ من نِه، ای جواد / دان که حج کردی و حاصل شد مراد

2243) عُمره کردی، عُمرِ باقی یافتی / صاف گشتی، بر صفا بشتافتی

2244) حَقِ آن حَقّی که جانت دیده است / که مرا بر بیتِ خود بگزیده است

2245) کعبه هر چندی که خانۀ بِرّ اوست / خلقتِ من نیز خانۀ سِرّ اوست

2246) تا بکرد آن کعبه را در وی نرفت / واندرین خانه بجز آن حی نرفت

2247) چون مرا دیدی خدا را دیده‌ایی/ گِردِ کعبۀ صدق برگردیده‌ایی

2248) خدمتِ من طاعت و حمدِ خداست / تا نپنداری که حق از من جداست

2249) چشم، نیکو باز کُن، در من نِگر / تا ببینی نورِ حق اندر بشر

2250) بایزید آن نکته ها را هوش داشت / همچو زرّین حلقه اش در گوش داشت

2251) آمد از وَی بایزید اندر مَزید / مُنتهی در مُنتَها آخِر رسید

جلسه قبل

جلسه بعد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست